Nota prawna

Kooperatywni.pl stanowi platformę pośrednictwa w zakresie udostępniania narzędzi umożliwiających zawieranie transakcji pomiędzy Użytkownikami Platformy będącymi członkami Grup Zakupowych oraz daną Grupą Zakupową.

Dostęp i korzystanie z Platformy oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z narzędzi udostępnianych na Platformie.

Zawartość Platformy oraz narzędzia służące do obsługi platformy, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej - są własnością spółki OrganicBe Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662230, posiadającej NIP: 5213766763, REGON: 36650286700000.

Materiały umieszczone na Platformie mogą być chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych stanowiących przedmiot własności osób uprawnionych.

Wszelkie treści znajdujące się na stronie www.kooperatywni.pl mające charakter informacyjny są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Treści i materiały zawarte na Platformie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela Platformy.